MicroMast - postup vyšetření

  1. Při zjištění klinické mastitidy se asepticky odebere vzorek mléka dojicím personálem.
  2. Odebraný vzorek mléka se co nejdříve po odběru (po dojení) kultivuje na speciálně upravené kultivační misce. Kultivace se provádí přímo na farmě v malém inkubátoru.
  3. Před dalším dojení, odpovídajícímu přibližně 18 – 22 (24) hodinám po odběru (podle délky a intervalu mezi dojením), se odečte výsledek kultivace a rozhodne se o postupu léčby.
  4. Podle výsledku vyšetření se do 24 hodin po odběru zahájí cílená léčba. Volba antibiotik se řídí zásadami racionální terapie.
  5. Naočkovanou misku inkubujeme v inkubátoru při teplotě 36 – 37 °C.

Další informace 

  • Práce se provádí asepticky, aby nedošlo ke kontaminaci agarových medií ani víčka misky.
  • Souprava umožňuje uchování kultur pro jejich další identifikaci a zjištění citlivosti k antimikrobiálním látkám v laboratoři klinické mikrobiologie.
  • Systém MicroMast snižuje spotřebu antibiotik v chovu a díky cílenému použití zároveň dochází k vyšší efektivitě léčby.
  • Data získaná kultivačním vyšetřením využíváme pro analýzu preventivních opatření a léčebných protokolů, které lze aktualizovat a potom kontrolovat efekt.
  • Pravidelnými poradenskými návštěvami zajišťujeme maximální efektivitu diagnostiky a preventivních opatření. 

MicroMast - základní nálezy 

 

Obraťte se na nás

MVDr. Josef Prášek Ph.D. 
+420 775 956 986
josef.prasek@micromast.cz

Online podpora
Spojte se s námi přes WhatsApp
WhatsApp: +420 730 895 105

Sídlo společnosti
Dolní Březinka 27
582 91 Světlá nad Sázavou