Odborné poradenství

Preventivní a léčebné programy v chovech přežvýkavců.

 • Základní manipulace a zavedení systému faremních kultivací - Moderní stájové Metody diagnostiky Mastitid - MicroMast
  • Práce s kultivačním setem na úrovni diagnostiky konkrétních druhů patogenů mléčné žlázy a stanovení léčebných postupů.
  • Práce s kultivačním setem při selektivním zaprahování.
  • Využití informací z diagnostiky pro úpravu preventivních antimastitidních protokolů.
 • Management stáda z hlediska zdraví vemene (klinické a subklinické mastitidy).
 • Analýza stáda a interpretace dat z kontroly užitkovosti (Keno-M - analýzy zdraví stáda). 
 • Školení dojičů a ošetřujícího personálu pro správný postup dojení, hygienu stájí, kontrola funkce dojírny).
 • Zaprahování bez antibiotik.

Cílem našeho poradenství je:

 • zkvalitnění veterinární péče - zlepšení zdravotního stavu celého stáda,
 • transparentní a vyvážený vztah - veterinář - farma - zvíře,
 • snížení spotřeby ATB,
 • snížení nákladů a zvýšení efektivity léčby,
 • minimalizace rizika vývoje rezistencí k ATB,
 • stanovení individuálních léčebných a preventivních faremních protokolů léčby.
 

Obraťte se na nás

MVDr. Josef Prášek Ph.D. 
+420 775 956 986
josef.prasek@micromast.cz

Online podpora
Spojte se s námi přes WhatsApp
WhatsApp: +420 730 895 105

Sídlo společnosti
Dolní Březinka 27
582 91 Světlá nad Sázavou