Aktuality a publikace

Publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem

 1. LOBOVÁ, D., PRÁŠEK, J., ČÍŽEK, A., CELER, V. Evaluation of the use of recombinant Bhlp29.7 in immunoblotting with pig serum as a means to identify herds infected with Brachyspira hyodysenteriae. Letters in Applied Microbiology, 2011, vol. 53, no. 4, p. 466-472. IF: 1.626
   
 2. PRÁŠEK, J., ŠPERLING, D., LOBOVÁ, D., SMOLA, J., ČÍŽEK, A. Antibiotic susceptibility of Brachyspira hyodysenteriae isolates from Czech swine farms: a 10-year follow-up study. Acta Veterinaria, 2014, vol. 83, No 1, p. 3-7. IF: 0.393
   
 3. PAVLATA L., PRÁŠEK J., FILÍPEK J., PECHOVÁ A. Influence of parenteral administration of selenium and vitamin E during pregnancy on selected metabolic parameters and colostrum quality in dairy cows at parturition. Vet Med – Czech. 2004, vol. 49, p.149-155.
   
 4. PAVLATA, L., PRÁŠEK, J., PODHORSKÝ, A., PECHOVÁ, A., HALOUN, T. Selenium Metabolism in Cattle: Maternal Transfer of Selenium to Newborn Calves at Different Selenium Concentrations in Dams. Acta Veterinaria, 2003, vol. 72, p. 639-646.

Invited lecture (mezinárodní kongresy)

 1. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Praktická doporučení pro používání antibiotik v chovech skotu. 6. Středoevropský veterinární kongres. Brno. 2.4.2014 

Příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí (abstrakty, postery)

 1. ČÍŽEK, A., PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Antibiotic susceptibility of Brachyspira hyodysenteriae isolates from Czech pig farms: a 10-year follow-up study. Proceedings The Fourth International Conference On Colonic Spirochaetal Infections In Animal And Humans. Praha, 2007, s. 16.
 2. LOBOVÁ, D., CELER, V., PRÁŠEK, J., ČÍŽEK, A. Detection of Brachyspira hyodysenteriae specific antibodies in swine herds using recombinant Bhlp29,7. Proceedings The Fourth International Conference On Colonic Spirochaetal Infections In Animal And Humans. Praha, 2007, s. 22.
 3. PRÁŠEK, J., ŠPERLING, D., SMOLA, J., ČÍŽEK, A. Výskyt Brachyspira pilosicoli u prasat a psů v České republice. Bulletin 24. Kongresu československé společnosti mikrobiologické. Liberec, 2007, s. 66.
 4. PRÁŠEK, J., ILLEK, J., DVOŘÁNKOVÁ, J., KAMARÁD, M., NOVÁK, P. Uplatnění probiotik v prevenci průjmových onemocnění telat v období mléčné výživy. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. Brno, 2006.
 5. PRÁŠEK J., ILLEK J., KUMPRECHTOVA D. Probiotics in Prevention of Diarrhoea in Calves. XXV World Buiatrics Congres, Budapest, 2008, s.1030.
 6. PRÁŠEK J., PRÁŠKOVÁ I., ILLEK J. Probiotics in Prevention of Diarrhoea in Normoglobulinemic Calves. X. Middle European Buiatrics Congres, Folia Veterinaria, 2009, roč. 53,1: Supplementum, s. 209.
 7. PRÁŠEK J., BEČVÁŘ O., SMOLA J. On-farm culturing system as a tool for effective treatment and control of mastitis in dairy herds. XI. Middle European Buiatrics Kongres. Veterinářství, 2010, roč. 60, Supplementum, s. 140.
 8. PRÁŠEK J., SMOLA J. KREJČÍ M. Kultivace mastitid na farmě – dvouleté zkušenosti. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. Brno. 2011.
 9. PRÁŠEK J., SMOLA J. Kultivace na farmě – významná součást prevence mastitid. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. Brno, 2012.
 10. ILLEK, J., KUMPRECHTOVA, D., KUDRNA, V., TULIS, F., VLCEK, M., PRASEK, J., KLOUDA, Z. The occurrence of production diseases and changes in the metabolic profile of primiparous and mutiparous dairy cows in the periparturient period with respect to body condition score changes. XXII. International Congress of Hungarian Association for Buiatrics, 2012, p. 1-6
 11. MARDEN, J. P., KUMPRECHTOVA, D., PRASEK, J., AUCLAIR, E., ILLEK, J. Impact of supplementing a yeast-based product during dry period on milk somatic cell counts and health in post-calving dairy cows. 31st World Veterinary Congress, Praha 2013.
 12. PRASEK, J., SMOLA, J. On farm culturing system in Czech Republic. 31st World Veterinary Congress, Praha. 2013
 13. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Využití kultivace na farmě při stanovení příčin klinických případů mastitid. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. Brno, 2013.
 14. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. On farm culture system as a tool to reduce antibiotics use in commercial dairy farms. Middle Europian Buiatrics Congress. Hradec Králové, 2016.
 15. PRÁŠEK, J., NOVÁK, P., MALÁ, G., SMOLA, J., ILLEK, J. Zvýšení efektivity léčby mastitid jako klíč ke zdravějšímu stádu. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. Brno, 2021

Příspěvky ve sbornících z konferencí v České republice (v plném znění, in exteso

 1. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., BEČVÁŘ, O. Rychlá diagnostika mastitid na farmě. Management zdraví v chovech skotu. Konference ČBS, Mezinárodní veterinární výstava Vetfair, 2010.
 2. PRÁŠEK, J., SMOL, J., ILLEK, J. Kultivace mastitid na farmě – další zkušenosti. Konference ČBS, Brno. 2010.
 3. PRÁŠEK, J., KREJČÍ, M., SMOLA, J. Kultivace mastitid na farmě – dvouleté zkušenosti v ČR. Konference ČBS, Brno 2011.
 4. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., OSIČKA, V. Rychlá stájová diagnostika mastitid – efektivní nástroj jejich řešení. Konference ČBS, Mezinárodní veterinární výstava Vetfair 2013. 

Články v odborných časopisech bez IF

 1. LOBOVÁ D., CELER V., PRÁŠEK J., ČÍŽEK, A. Dyzentérie prasat – nepřímý průkaz infekce. Veterinářství, 2012, roč. 62.
 2. BEČVÁŘ O., PRÁŠEK J. Systém kultivace na farmě jako základ cílené léčby zánětů mléčné žlázy. Veterinářství, 2009, roč. 59.
 3. ŠICHTÁŘ, J., PRÁŠEK, J., SLAVÍK, p., ILLEK, J. Onemocnění prstů skotu. Náš chov, 2007, roč. 57, č. 11, s. 59-60,62. 

Invited lectures

 1. PRÁŠEK, J., KREJČÍ, M., SMOLA, J. Kultivace mastitid na farmě – dvouleté zkušenosti v ČR. Odborný seminář společnosti Eurofarm s.r.o. Mirovice. 9.12.2011
 2. PRÁŠEK, J., KREJČÍ, M., SMOLA, J. Kultivace mastitid na farmě – dvouleté zkušenosti v ČR. Odborný seminář společnosti Eurofarm s.r.o. Hořice. 16.4.2012
 3. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., KREJČÍ, M. Systém kultivace mastitid na farmě. Praktická škola managementu mléčné farmy. Odborný seminář společnosti Milkprogres s.r.o. Kunín. 17.-18.4.2012
 4. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., KREJČÍ, M. Systém kultivace mastitid na farmě – české zkušenosti. Odborný seminář společnosti ISG Genetic, Suchá u Havl. Brodu. 10.5.2012
 5. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., KREJČÍ, M. Systém kultivace mastitid na farmě. Odborný seminář při vyhlášení ceny Mléčná farma roku. Větrný Jeníkov. 10.5.2012
 6. PRÁŠEK, J., SMOLA, J., KREJČÍ, M. Systém kultivace mastitid na farmě – české zkušenosti. Odborný seminář společnosti Vetservis s.r.o. Nitra. Slovensko. 14.5.2012
 7. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Systém kultivací (MicroMast) – možnost řešení mastitid přímo na farmě. Odborný seminář společnosti Tekro s.r.o. Dzbel. 15.11.2012
 8.  PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Systém kultivace mastitid přímo na farmě (MicroMast) – zkušenosti z ČR. Odborný seminář společnosti Chovatelské družstvo Impuls. Plzeň. 21.11.2012
 9. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Nový přístup k řešení mastitid na farmě (MicroMast). Odborný seminář společnosti Tekro s.r.o. Dzbel. 14.11.2013
 10. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Kultivace mastitid na farmě – nedílná součást jejich diagnostiky. Odborný seminář ČBS. Tři Věžičky. 19.2.2014
 11. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Systémové omezení antibiotické léčby u mastitid. Výroční konference Svazu chovatelů holštýnského skotu. Větrný Jeníkov. 15.4.2014

Workshop pro chovatele

 1. PRÁŠEK, J., SMOLA, J. Systém kultivace mastitid na farmě. Světlá nad Sázavou. 2013. 

Workshop pro veterinární lékaře

 1. PRÁŠEK, J. Systém kultivace mastitid na farmě. Světlá nad Sázavou. 2013. 2016. 
 2. PRÁŠEK, J. Úvod do faremní diagnostiky - zevedení do praxe. Světlá nad Sázavou. 2018

 


Obraťte se na nás

MVDr. Josef Prášek Ph.D. 
+420 775 956 986
josef.prasek@micromast.cz

Online podpora
Spojte se s námi přes WhatsApp
WhatsApp: +420 730 895 105

Sídlo společnosti
Dolní Březinka 27
582 91 Světlá nad Sázavou